Ψηφιοποίηση Βιντεοκασετών και 8mm films
VHS | Betamax | Mini DV | Hi8 | VHSc | Handy Cam | 8mm Cine Films
Προσφέρουμε υπηρεσίες ψηφιοποίησης (μετατροπή του περιεχομένου του φυσικού αρχείου σε ψηφιακό), βιντεοκασετών και 8mm films, από το προσωπικό ή οικογενειακό σας αρχείο - βιντεοκασέτες από το γάμο σας, τη βάπτιση των παιδιών σας, οικογενειακές στιγμές κ.λπ. - και τα αποθηκεύουμε σε DVD, σκληρό δίσκο ή φλασάκι USB.
Ψηφιοποίηση Δίσκων Μουσικής (33, 45 και 78 στροφών), κασετών, ταινιών μαγνητοφώνου, ταινιών 8 track κ.λπ.
Προσφέρουμε υπηρεσίες ψηφιοποίησης (μετατροπή του περιεχομένου του φυσικού αρχείου σε ψηφιακό) δίσκων μουσικής, 33, 45 και 78 στροφών (γραμμοφώνου), καθώς και παντός είδους κασετών ήχου. Η αποθήκευση γίνεται, μετά από επεξεργασία για την απομάκρυνση ενοχλητικών θορύβων, σε CD, σκληρό δίσκο ή φλασάκι USB. Τα αρχεία αποθηκεύονται σε μορφή wav ή mp3
Φωτογραφίες, αρνητικά και slides.
Προσφέρουμε υπηρεσίες ψηφιοποίησης φωτογραφίων, αρνητικών και slides. Για την ψηφιοποίηση χρησιμοποιούμε σύγχρονο εξοπλισμό και για την επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων ειδικό λογισμικό. Η αποθήκευση γίνεται σε CD, σκληρό δίσκο ή USB φλασάκι.
211 18 412 18
© 2021 www.recordshop.gr - All Rights Reserved

ΑΡΧΙΚΗ        ΒΙΝΤΕΟ        ΦΙΛΜΣ        ΗΧΟΣ        ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ        SLIDES        ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ        ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εικόνα, Ήχος
Φωτογραφία!
Εικόνα, Ήχος
Φωτογραφία!
Ψηφιοποιήσεις!
Ψηφιοποιήσεις!